# گراندد_تئوری

مقاله

ارائه الگوی بهسازی اعضای هیئت علمی  بر اساس نظریه داده­بنیاد(گراندد تئوری) (مطالعه موردی: جهاد دانشگاهی)  جواد پورکریمی(استادیار پژوهشکده مطالعات توسعه) چکیده: اعضای هیئت علمی به ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 18 بازدید