# شهروندی_سازمانی،

مقاله

توانمند سازی کارکنان، عاملی برای پیش بینی شهروندی سازمانی کارکنان شرکت­های خودروسازی جواد پورکریمی(استادیار دانشگاه تهران) عباس افقهی(کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی) چکیده: امروزه مفهوم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 35 بازدید