مقاله

توانمند سازی کارکنان، عاملی برای پیش بینی شهروندی سازمانی کارکنان شرکت­های خودروسازی جواد پورکریمی(استادیار دانشگاه تهران) عباس افقهی(کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی) چکیده: امروزه مفهوم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید
دی 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
مهر 91
1 پست
تیر 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
3 پست
مهر 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 87
1 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
1 پست
شهریور 84
4 پست
آموزش
2 پست
صلاحیت
1 پست
شایستگی
4 پست
cbt
1 پست
creativity
1 پست
teachers
1 پست
خلاقیت
1 پست
iso10015
2 پست
الگو
1 پست
research_centers
1 پست
faculty_members
1 پست
بهسازی،
1 پست
مدیران
1 پست
ذهنوری
1 پست
ksa
2 پست
سیستم
1 پست
امنیت
1 پست
ارزشیابی
1 پست
شتغال
1 پست